Velkommen til NTC

Med en dedikert stab av erfarne arkitekter, ingeniører og takstingeniører, er vi klare til å møte dine behov innen byggeprosjekter, planarbeid, teknisk ekspertise og taksering.

Enten du trenger en pålitelig uavhengig takstingeniør for å vurdere eiendom, eller profesjonell rådgivning innen ingeniørfag eller arkitektur, kan NTC levere skreddersydde løsninger som møter dine behov. 

Utforsk vårt nettsted for å lære mer om våre tjenester, vår erfaring og hvordan NTC kan være din pålitelige leverandør. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale, og la oss hjelpe deg med å realisere dine prosjekter og mål.

Taksering

Arkitektur

Søknad

Byggeteknikk

Brannsikkerhet

Geoteknikk

Prosjektledelse

Uavhengig kontroll

Taksering

NTC tilbyr verditaksering av boliger, fritidsboliger, landbruk, næringseiendommer, tomter og utviklingsområder. Utover det tilbys det tilstandsrapporter, arealmåling, skadetakster, naturskaderapporter, løsøretakster, reklamasjon, uavhengig kontroll og byggelånskontroll.

NTC er medlem av Norsk takst, som er en bransjeorganisasjonen for landets takstforetak.

NTC har takstingeniører med REV (Recognized European Valuer) status, dette er en anerkjent status innenfor verdivurdering av eiendom. Sertifiseringen gjør det lettere for eiendomsinvestorer over hele Europa å identifisere dyktige og kvalifiserte verdivurderere.

#Verditaksering #Arealmåling #Naturskaderapporter #Reklamasjon #Tilstandsrapporter #Skadetakst #Løsøretakster

Arkitektur

Vårt datterselskap NTC arkitekter har som mål å utvikle utfordrende steder gjennom kreativ og nytenkende arkitektur, samt å tilføre hvert eneste prosjekt sterk egenart og identitet.

Kompetansen er sammensatt: formgivende arkitektur, bærekraftig byutvikling, eiendomsutvikling, prosjektledelse og planarbeid/reguleringsarbeid.

Vi jobber som regel tverrfaglig med eksterne og interne rådgiver/prosjekteringsgrupper. Prosjektene våre kan ofte brukes som referanse innen rasjonell arkitektur, løsningsorientert stedsutvikling og tverrfaglig BIM-prosjektering.

De fleste prosjektene er basert på markedsanalyser, behovskartlegging og grunnleggende mulighetsstudier. Prosjektene spenner fra sentrumsanalyser, områdeanalyser, kontorbygg, offentlige bygg, undervisningsbygg, eneboliger, konseptutvikling for hytter m.m. Fellesmål for alle oppdrag er å tilføre stedets særegne kvaliteter i prosjektene og integrere dem i byens struktur.

Se vår portefølje side for mer informasjon. 

#arkitektur #Bygningsdesign #Skisseprosjekt #Romprogram #2D tegninger #BIM Modell #Tidligfase #Rehabiliteringsdesign #Detaljetegninger #3D modell

Søknad

NTC tilbyr komplette søknadsprosesser for en rekke prosjekter. Våre tjenester inkluderer utarbeidelse av byggemeldinger, seksjonering, fradeling og dispensasjoner. Vi spesialiserer oss også på byggesøknader og andre oppgaver knyttet til søknadsprosessen. Dette er et av våre kjerneområder, og vårt erfarne team besitter omfattende kompetanse, noe som sikrer en smidig og forutsigbar søknadsprosess.

Vi forstår viktigheten av en effektiv og grundig søknadsprosess for ethvert prosjekt, og vi er dedikert til å gjøre denne prosessen så problemfri som mulig for deg. La NTC ta ansvaret som ansvarlig søker, og dra nytte av vår ekspertise for å sikre en vellykket realisering av dine prosjektmål.

 #Ansvarlig søker #Dispensasjoner #Fradeling #Byggemelding #Seksjonering

Brannsikkerhet

NTC tilbyr rådgivning og prosjektering innenfor alle typer konstruksjoner. Vår spesialiserte tjenesteområde inkluderer også brannteknisk ekspertise som er nøkkelen til å sikre at sikkerheten tilfredstiller gjeldende forskrifter i ethvert byggeprosjekt.

Korrekt brannteknisk rådgivning og prosjektering er viktig for å beskytte mennesker og eiendommer. Derfor har vårt team av eksperter en dyp forståelse av bransjestandarder og forskrifter.

#Rådgiving #Nybygg #Prosjektering #Rehabilitering

Geoteknikk

Geoteknikk er en ingeniørfaglig disiplin som fokuserer på studiet av jord og berggrunn, spesielt med tanke på deres atferd og egenskaper i forhold til byggeprosjekter. Dette feltet er avgjørende for å forstå hvordan jorden og berggrunnen påvirker konstruksjoner som bygninger, veier, broer og dammer. Geoteknikk inkluderer geotekniske undersøkelser, materialtesting, stabilanalyse og grunnlagsdesign for å sikre at strukturer kan bygges trygt og holdbart på ulike typer grunnforhold. Vi bruker underleverandører på geotekniske undersøkelser og vi tilbyr rådgivning og prosjektering av konstruksjonene med undersøkelsene som grunnlag.

#Fundamentering #Støttemurer

Prosjektledelse

NTC tilbyr prosjektledelsestjenester både for prosjekteiere og utførende parter. Vårt erfarne team leder prosjekter med hovedfokus på planlegging, fremdrift, økonomi, kvalitet og overholdelse av lovverk. Som prosjektledere er vi dedikert til å sikre etterlevelse av både interne og eksterne retningslinjer. Vi tar ansvaret for å sikre at produksjonen gjennomføres i tråd med kravene knyttet til tidsrammer, kvalitet, miljøhensyn og helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Våre teammedlemmer har bred erfaring som byggherreombud, inkludert ansvar for økonomistyring, anbudsutlysning, kontraktsforhandling og helhetlig prosjektledelse. Dette omfatter prosjekter av ulik størrelse, fra mindre prosjekter med en verdi på 3-4 MNOK, til større prosjekter med en budsjett på rundt 150 MNOK.

#Byggherrerepresentant #Prosjektleder #Prosjekteringsleder

Uavhengig kontroll

NTC tilbyr uavhengig kontroll.

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger.

For bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 og 3 er det krav om uavhengig kontroll, dels for prosjektering og dels for utførelse.

Uavhengig kontroll innebærer kontroll av utført kvalitetssikring og kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse.

#Fuktsikring #Lufttetthet #bygningsfysikk #konstruksjonssikkerhet

Referanser

NTC er stolte av å kunne vise til mange fornøyde kunder opp gjennom årene. Se flere på vår referanseside.

Kontakt oss

JON-AAGE BJØRNHOLT

JON-AAGE BJØRNHOLT

Daglig leder og takstingeniør

+47 450 56 603
jon.aage@nordfjordtakst.no
Sertifikater Norsk takst :

 • Boligverdi
 • Bolig tilstand
 • TEGoVA Residential Valuer (TRV)
 • DNV GL Boligsalgsrapport
 • Næring
 • Recognised European Valuer (REV)
 • Skade
 • Skjønn
 • Landbruk
 • Teknologi- og Spesialområde : – innbo og løsøre
ROGER OPPEDAL

ROGER OPPEDAL

Bygningsingeniør og takstingeniør

+47 971 97 642
roger@nordfjordtakst.no

Sertifikater Norsk takst :

 • Boligverdi
 • Bolig tilstand
 • Skade
 • Naturskadetaksering (L.dir.)
 • Naturskade (NNP)
CHRISTIAN HØGSTØYL

CHRISTIAN HØGSTØYL

Takstingeniør

+47 478 58 562
christian@nordfjordtakst.no

Sertifikater Norsk takst :

 • Boligverdi
 • Bolig tilstand
 • Rørlegger-mester
 • Teknisk tegner
 • Prosjektleder
 • Kalkulatør
 • Byggelånskontrollør
JON KRISTIAN HØILAND

JON KRISTIAN HØILAND

Takstingeniør

+47 991 04 471
jon@nordfjordtakst.no

Sertifikater Norsk takst :

 • Boligverdi
 • Bolig tilstand
 • Skade 
 • Skjønn

 

ATLE RIKSFJORD

ATLE RIKSFJORD

Byggmester og takstingeniør

+47 405 32 938
atle@nordfjordtakst.no

Sertifikater Norsk takst :

 • Boligverdi (Fullmektig)
 • Bolig tilstand
BENGT KONGSVOLL

BENGT KONGSVOLL

Bygningsingeniør

416 88 946

bengt@nordfjordtakst.no

 • Fagansvarlig prosjektadministrasjon
 • Byggesak
 • Prosjektering
 • Prosjektledelse