Velkommen til Nordfjord Takst AS

Din sammarbeidspartner for trygge boliginvesteringer

Vi leverer tjenester innen: verditaksering av boliger, fritidsboliger, landbruk, næringseiendommer, tomter og utviklingsområder. Vårt primære markedsområder er Nordfjord, Florø og omegn. Næringstaksering utføres på hele Vestlandet. Våre kunder består av; Private, eiendomsforvaltere, entreprenører, bank/ finans, advokatkontorer, meglere, domstol, offentlig forvaltning, skadeforsikring, naturskadepoolen og Landbruksdirektoratet.

Taksering

Arkitektur

Søknad

Byggeteknikk

Brannsikkerhet

Geoteknikk

Prosjektledelse

Uavhengig kontroll

Taksering

NTC tilbyr verditaksering av boliger, fritidsboliger, landbruk, næringseiendommer, tomter og utviklingsområder. Utover det tilbys det tilstandsrapporter, arealmåling, skadetakster, naturskaderapporter, løsøretakster, reklamasjon, uavhengig kontroll og byggelånskontroll.

NTC er medlem av norsk takst som er en bransjeorganisasjonen for landets takstforetak. Selskapet innehar sentral godkjenning både på prosjektering og utførelse, noe som bidrar til mer teoretisk og praktisk tynge i arbeidet med å utarbeide gode rapporter.

#Verditaksering #Arealmåling #Naturskaderapporter #Reklamasjon #Tilstandsrapporter #Skadetakst #Løsøretakster

Arkitektur

NTCs arkitekter kan tilby det meste innenfor bygningsdesign og romprogram. Her kan det leveres alt fra skisser til detaljtegninger i både 2D og 3D. Om man ønsker tegninger som for eksempel skal benyttes i et prospekt kan vi visualisere 3D modellen slik at man får en tilnærmet virkelig oppfattelse av objektet i seg selv og dets omgivelser. NTC utfører sitt arbeid i henhold til byggetekniske forskrifter og lovverk.

#Bygningsdesign #Skisseprosjekt #Romprogram #2D tegninger #BIM Modell #Tidligfase #Rehabiliteringsdesign #Detaljetegninger #3D modell

Søknad

NTC tar på seg rollen som ansvarlig søker i de fleste typer prosjekter. Dette innebærer å utarbeide byggemelding, seksjonering, fradeling og dispensasjoner. Byggesøknad, og oppgaver relatert til søknadsprosessen, samt prosjektering og tegning er ett av våre satsningsområder. Her innehar vi solid kompetanse, noe som bidrar til en ryddig og forutsigbar søknadsprosess.

 #Ansvarlig søker #Dispensasjoner #Fradeling #Byggemelding #Seksjonering

Byggeteknikk

NTCs arkitekter kan tilby det meste innenfor bygningsdesign og romprogram. Her kan det leveres alt fra skisser til detaljtegninger i både 2D og 3D. Om man ønsker tegninger som for eksempel skal benyttes i et prospekt kan vi visualisere 3D modellen slik at man får en tilnærmet virkelig oppfattelse av objektet i seg selv og dets omgivelser. NTC utfører sitt arbeid i henhold til byggetekniske forskrifter og lovverk.

#Rådgiving #Tre-konstruksjoner #Stål-konstruksjoner #Nybygg #Ombyggingsteknikk #Prosjektering #Mur-konstruksjoner #Betong-konstruksjoner #Rehabilitering

Referanser

NTC er stolte av å kunne vise til mange fornøyde kunder opp gjennom årene. Se flere på vår referanseside.

Brannsikkerhet

NTC tilby brannteknisk rådgivning og prosjektering innenfor de flest typer konstruksjoner .

#Rådgiving #Nybygg #Prosjektering #Rehabilitering

Geoteknikk

NTC tilby rådgivning og prosjektering av fundamenter og støttemurer .

#Fundamentering #Støttemurer

Prosjektledelse

NTC tilbyr prosjektledelse ledelse for både tiltakshaver og utførende. NTC leder prosjektet med vekt på planlegging, fremdrift, økonomi, kvalitet og lovverk. Med prosjektlederansvaret er det vårt ansvar å påse at interne og eksterne retningslinjer blir etterlevd. Vi har ansvaret for at produksjonen utføres i henhold til krav om tid, kvalitet, ytre miljø og HMS. Våre ansatte har erfaring som byggherreombud med det økonomiske ansvaret, utlysing på anbud, kontraktskriving og prosjektledelse. Alt fra mindre prosjekter til 3 4 MNOK til større prosjekter på rundt 150 MNOK.

#Byggherrerepresentant #Prosjektleder #Prosjekteringsleder

Uavhengig kontroll

NTC tilbyr uavhengig kontroll.

#Fuktsikring #Lufttetthet

Kontakt oss

JON-AAGE BJØRNHOLT

JON-AAGE BJØRNHOLT

Daglig leder og takstingeniør

+47 450 56 603
jon.aage@nordfjordtakst.no
Sertifikater :

 • Boligverdi
 • Bolig tilstand
 • TEGoVA Residential Valuer (TRV)
 • DNV GL Boligsalgsrapport
 • Næring
 • Recognised European Valuer (REV)
 • Skade
 • Skjønn
 • Landbruk
 • Teknologi- og Spesialområde : – innbo og løsøre
ROGER OPPEDAL

ROGER OPPEDAL

Byggingeniør og takstingeniør

+47 971 97 642
roger@nordfjordtakst.no

Sertifikater :

 • Boligverdi
 • Bolig tilstand
 • Skade
 • Naturskadetaksering (L.dir.)
 • Naturskade (NNP)
CHRISTIAN HØGSTØYL

CHRISTIAN HØGSTØYL

Takstingeniør

+47 478 58 562
christian@nordfjordtakst.no

 • Boligverdi
 • Bolig tilstand
 • Rørlegger-mester
 • Teknisk tegner
 • Prosjektleder
 • Kalkulatør
 • Byggelånskontrollør
JON KRISTIAN HØILAND

JON KRISTIAN HØILAND

Takstingeniør

+47 991 04 471
jon@nordfjordtakst.no

Boligverdi
Bolig tilstand

ATLE RIKSFJORD

ATLE RIKSFJORD

Byggmester og takstingeniør

+47 405 32 938
atle@nordfjordtakst.no

 BENGT KONGSVOLL

BENGT KONGSVOLL