Prisliste

Prisliste etter Ny forskrift til Avhendingslova (tryggere bolighandel) Gjeldende fra 01.11.2021. Alle priser er oppgitt inklusive MVA.

Tilstandsrapport med verditakst. Boliger Bruksareal (BRA) Pris kr
Enebolig uten underetg./kjeller *

Inkluderer maks 3 våtrom

Opp til 250 m² 18 125
Enebolig uten underetg/kjeller *

Inkluderer maks 3 våtrom

200-300 m² 20 125
Enebolig med underetg/kjeller *

Inkluderer maks 3 våtrom

Opp til 250 m² 21 875
Enebolig med underetg/kjeller *

Inkluderer maks 3 våtrom

200-300 m² 24 375
Tilstandsrapport med verditakst. Rekkehus/tomannsbolig Bruksareal (BRA) Pris kr
Rekkehus/tomannsbolig uten underetg./kjeller *

Inkluderer maks 3 våtrom

Opp til 150 m² 14500
Rekkehus/tomannsbolig uten underetg./kjeller *

Inkluderer maks 3 våtrom

Over 150 m² 15500
Rekkehus/tomannsbolig med underetg./kjeller *

Inkluderer maks 3 våtrom

Opp til 150 m² 16500
Rekkehus/tomannsbolig med underetg./kjeller *

Inkluderer maks 3 våtrom

Over 150 m² 17500
Tilstandsrapport med verditakst. Leiligheter Bruksareal (BRA) Pris kr
Leilighet på ett plan * Opp til 100 m² 13500
Leilighet på ett plan * Over 100 m² 15000
Tillegg til ovenstående tjenester* Bruksareal (BRA) Pris kr
Ekstra Våtrom fra og med nummer 4 2500
Krypkjeller 2500
Tilleggsbygninger som garasje naust etc (enkel beskrivelse) 2500
Ekstra Boenhet/leilighet 2500
Andre typer oppdrag Pris
Honorar 1 562,- pr time
Verditakst (eget dokument) Fra 6500
Forenklet verditakst til Bank/finans Avhengig av omfang Fra kr 5500,-
Landbrukstakst Avhengig av omfang Fra kr 14000,-
Næringstakst Avhengig av omfang Fra kr 15500,-
Uavhengig kontroll Avhengig av omfang Fra 13500,-
Tomtetakst Avhengig av omfang Fra 5600,-
Forhåndstakst av nyboliger Avhengig av omfang Fra 9500,-
Arealoppmåling med plantegning Avhengig av omfang Fra 4500,-
Skadetaksering/reklamasjon 1725,- pr time
Byggesak/tegning/prosjektering/ Avtales 1725,- pr time
Andre konsulenttjenester 1725,- pr time

Fakturering

Vi har 10 dager forfall fra fakturadato/levering. Vi kan i enkelte tilfeller tilby utsettelse av faktura opp til 30 dager. Dette må i så tilfelle avtales på forhånd.

Betingelser

  • Oppdrag som avregnes etter medgått tid, eller tilleggsytelser ut over fastprisavtaler avregnes med kr NOK 1 562,- per time inkl. mva. Tidsbruk avrundes opp til nærmeste 15 min (kvarter). Oppdragets varighet regnes fra avreise kontor, til retur og avsluttet påfølgende kontorarbeider med rapportering og forsendelse.
  • Prisene gjelder ved oppdrag utført på hverdager (08.00-16.00)
  • Tillegg for oppdrag på kveldstid: Kr. 3.750,- (etter 16.00)
  • Tillegg for oppdrag i helg: Kr. 5.625,- (etter 16.00 fredag)
  • Kjøring utover 30 kilometer faktureres etter medgått tid. Eventuelle fergekostnader faktureres.
  • Det tas forbehold mot skrivefeil.