Prosjektledelse

Som prosjektleder er vi byggherrens nærmeste bindeledd til prosjektet. Vi har da totalansvar for prosjektet fra start til overlevering.

Vi leder prosjektet med vekt på planlegging, fremdrift, økonomi, kvalitet og lovverk. Med prosjektlederansvaret er det vårt ansvar å påse at interne og eksterne retningslinjer blir etterlevd. Vi har ansvaret for at produksjonen utføres i henhold til krav om tid, kvalitet, ytre miljø og HMS. Våre ansatte har erfaring som byggherreombud med det økonomiske ansvaret, utlysing på anbud, kontraktskriving og prosjektledelse. Alt fra mindre prosjekter til 3-4 MNOK til større prosjekter på rundt 150 MNOK.