Referanser

Daglig leder Hans-Roger R. Starheim.

«NTC har utført takseringsjobber for oss på en profesjonell og ekspeditt måte. Vi kan anbefale NTC som en seriøs leverandør av takseringstjenester».

Oddmund Kjøsnes

«Idehuset AS har fleire gongar nytta Nordfjord Takst til forskjellige typar eigedomar. Rask respons, god kompetanse, samt forståelig og oversiktlig kommunikasjon er noko vi verdset.»

Daglig leder Ove Kjøllesdal

«Takseringa fungerte svært greit og taksten var både oversiktlig, informativ og fortalte noko om marknadsverdien for eigedommane. Vi vil kunne anbefale Nordfjord Takst Consulting til taksering av næringseigedommar.»

Daglig Leder Vidar Hagen

«Vi har brukt dere til å taksere forretningsbygg og bolig, og vi er godt fornøyd med profesjonell utførsel av takseringsjobbene. Vi har full tillit til deg og ditt team, og kommer til å bruke dere igjen.»

Director Buisness Developement Håvard Myren

«Ulmatec har benyttet Nordfjord Takst til taksering av en rekke av våre eiendommer i den senere tid, og er tilfreds med den profesjonelle gjennomføringen og kompetente vurderingen av våre eiendommers verdi.»

Domstein

Skreddarhuset

Sætren Eiendom

UNU

Bogerud

Referanser

Brannstasjonen

Nordfjordeid. NTCs roller i dette prosjektet: ARK, SØK, RIB, RIG og RIBr.

Fjordgløtt

Næringsbygg på Nordfjordeid. NTCs roller i dette prosjektet: ARK (tidligfase), SØK, Byggherrerepresentant og RIBr.

Industribygg av stål

Måløy. NTCs roller i dette prosjektet: ARK, SØK, RIG og RIB.

Referanser Prosjekt

Roger Oppedal har lang erfaring som byggherreombud med det økonomiske ansvaret, utlysing på anbud, kontraktskriving og prosjektledelse. Noen prosjekter som Oppedal har hatt ansvaret for som prosjektleder i Eid kommune:

  • Bustadsosial handlingsplan, utarbeidet utlysing, kontraktskriving og oppfølging. Flere boligprosjekter fra 3 til 9 mill.
  • Utbygging Haugen skole 12,5 mill.
  • Golvsengane barnehage 45 mill.
  • Golvsengane boligfelt, infrastruktur med fjordvarme og gass. 22 mill.
  • Nordfjordeid skole to nye klasserom og lærerarbeidsplasser 20 mill.
  • Operahuset Nordfjord, kino og bibliotek. Kommunalt budsjett 72 mill. (samarbeidsprosjekt med fylkeskommunen som brukte 100 mill. i samme prosjekt).
  • Rockescene Gymmen 4 mill.

Referanser Arkitekt

  • BRANNSTASONEN Nordfjordeid. NTCs roller i dette prosjektet: ARK, SØK, RIB, RIG og RIBr.
  • FJORDGLØTT Næringsbygg på Nordfjordeid. NTCs roller i dette prosjektet: ARK (tidligfase), SØK, Byggherrerepresentant og RIBr.
  • INDUSTRIBYGG AV STÅL Måløy. NTCs roller i dette prosjektet: ARK, SØK, RIG og RIB.