Taksering

Vi tilbyr våre kunder verditaksering av boliger, fritidsboliger, landbruk, næringseiendommer, tomter og utviklingsområder.

Vi tilbyr tilstandsrapporter, arealmåling, skadetakster, naturskaderapporter, løsøretakster, reklamasjon, uavhengig kontroll og byggelånskontroll. Vårt primære markedsområde er Nordfjord og omegn. Næringstaksering utføres på hele Vestlandet. Våre kunder er hele spekteret innen bygg og eiendom; Private, eiendomsforvaltere, entreprenører, bank/ finans, advokatkontorer, meglere, domstol, offentlig forvaltning, skadeforsikring, Naturskadepoolen og Landbruksdirektoratet.